Obaveštenje

Shodno novonastaloj situaciji u vezi pandemije virusa Covid 19, otkazuje se akcija “Žubor Taorskih vrela”, 21.03. 2020. i sve akcije u martu i aprilu mesecu.

Za ostale akcije u narednom periodu, ćemo pratiti aktuelna dešavanja i blagovremeno obaveštavati o njihovom izvođenju ili prolongiranju za drugi datum.

Živi i zdravi bili!

Klub Džepovi Prirode

Komentar