Kablar na straži

Kablar na straži

Čuvari Morave su planine Ovčar i

Kablar.

Stenovite litice Kablara krote razigrane

vetrove.

Ljubomorno paze Moravu, da u miru protiče svojim zmijskim

meandrima.

Raspuknutu klisuru drže dovoljno širokom, da ugosti lepa zdanja mnogih

manastira.

Ispod jedne litice čuva isposnicu

Svetog Save.

Na površini jezera Međuvršje se ogledaju planine, dok im vetar popravlja rasčupane šumske frizure.

Baš je lep ovaj svet!

PLAN I PROGRAM:

07.00
Polazak iz Beograda (iz Sarajevske ulice – ugao sa Drinskom).

6.15 polazak iz Pančeva.

9.30 – 17.00
Dolazak u Ovčar banju.

Pauza za kafu u planinarskom domu.

Polazak na pešačenje.

Pešačka tura od planinarskog doma, stazom broj 2, do vrha Kablara (889m).

Nastavak  ture stazom broj 4 i silaskom do planinarskog doma. U slučaju padavina, uspon ćemo vršiti lakšom stazom (br 3).

Dužina staze oko 10km. Uspon je oko 600m i spada u kondiciono zahtevnije. Na par mesta staza je obezbeđena sajlama. Silazak je dužom i lakšom stazom.

16.30 – 18.00
Ručak (hrana iz ranca) ili fakultativan ručak u restoranu planinarskog doma.

18.00
Polazak za Beograd.


20.30
Očekivani dolazak u Beograd.

Kotizacija: 1.900 din

U kotizaciju je uračunato:

  • Prevoz
  • Organizacija programa

U kotizaciju nije uračunato:

  • Redovna godišnja članarina – Džepovi Prirode – 300 din.
  • Individualni troškovi
  • Ručak

Način plaćanja: 

Na račun: 285-2055090000015-24, klub Džepovi Prirode, Sarajevska 40

( svrha uplate-kotizacija za izlet na Kablar).


Preporučena oprema: planinarske cipele, odeća prilagođena vremenskim prilikama,jakna,kapa, rukavice,kabanica, presvlaka, rezervne čarape, mini apoteka, štapovi, kamašne, mali ranac, voda.

Obavezna je: redovna godišnja članarina udruženja – Klub Džepovi Prirode

 – 300 din (uplaćuje se na račun: 285-2055090000015-24, klub Džepovi Prirode, Sarajevska 40)

-(članska knjižica se overava za tekuću 2022.)

 -lična karta i zdravstvena kartica.

Svi izleti i putovanja koje organizuje udruženje Klub Džepovi Prirode su namenjeni isključivo članovima udruženja (obavezno je poneti člansku knjižicu, overenu za tekuću godinu).

VAŽNE NAPOMENE:

– Veoma je bitno da su učesnici dovoljno fizički spremni za ovu akciju i da nemaju nekih zdravstvenih problema zbog kojih ne bi mogli da izdrže pešačenje. Ako postoji neki zdravstveni problem učesnik je dužan da to prijavi prilikom prijavljivanja za akciju.

– Vodič  zadržava pravo da skrati ili promeni trek usled nepovoljnih vremenskih uslova.
– Vodič  zadržava pravo da ne dozvoli uspon učesnicima sa neodgovarajućom opremom kao i da udalji sa uspona nedisciplinovane učesnike. Organizator ne odgovara za eventualne povrede i nesrećne slučajeve izazvane višom silom ili samovoljom pojedinaca, nesreće izazvane zdravstvenim problemima koje učesnici nisu prijavili vodiču, kao i za nesreće izazvane pod uticajem alkohola i drugih nedozvoljenih sredstava.

– Svi učesnici moraju da se tokom svakog uspona drže grupe i da se poštuju svaku odluku planinskog vodiča

-Uplata članarine moguća je isključivo nakon poslate popunjene pristupnice i dobijanja potvrde da je ona uredno evidentirana u dokumentaciju udruženja.

Svi novi članovi će nakon uplate članarine dobiti člansku knjižicu udruženja.

-Za vreme pešačke ture, nije poželjno konzumiranje alkohola.

-Za vreme trajanja epidemije virusa Kovid-19,

 OBAVEZNO JE PRIDRŽAVANJE PROPISANIH EPIDEMIOLOŠKIH MERA!

–  Na izletima i putovanjima svi učestvuju na sopstvenu odgovornost.

-Ovaj izlet je  rekreativno-edukativnog karaktera, sa ciljem pešačenja u prirodi i upoznavanja geografskih i istorijskih obeležja, manje poznatih krajeva Srbije i okruženja…

– Prema zakonu o turizmu (član 86,stav 4), nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

Prijave, informacije i uplate na email ili telefonom:

Organizator ispred udruženja:

Branislav Makljenović                  

Tel: 064/350 56 52                    

email: klub.dzepoviprirode@gmail.com

www.klubdzepoviprirode.com

Priroda je internet, klub Džepovi Prirode je tvoj Wi-Fi J  Konektuj se…

Komentar