Kanjon reke Gradac Jurišajući sa Maljena, reka Bukovska, sa Povlena reka Zabava, grčevito se spajaju u zagrljaj u već izdubljenom koritu, čineći početak grandiozno ledene, čiste i bistre reke Gradac. Vrlo stidljiva, ubrzo ponire, da bi se posle igre skrivanja, pojavila u punom sjaju. Posle malo više od dvadestak kilometara vijugavog toka,