Tornička Bobija-Princeza Azbukovice Jesenja sonata I kad se pokaže u punoj veličini, skidajući maglu sa vrhova, kao da je svilena spavaćica, vide joj se rečice i potoci, plavi i isprepleteni kao spletovi vena na uvežbanom ljudskom telu... Nedelja,8.10. Program akcije: -Polazak u 6,30 h iz Sarajevske ulice (ugao sa Drinskom).