Month: May 2023

Sa druge strane duge-Suva planina

Suva planina Trem(1810m) Od Niša do Babušnice ustoličila se Suva planina. Fantastični predeli se otkrivaju gladnom oku. Čudesne slike kreću da se slikaju same. Bajka počinje tamo gde stena dodiruje nebo… Nedelja, 9.10. Polazak 6h iz Sarajevske ulice(ugao sa Drinskom).

Odraz Tare u Drini

Odraz Tare u Drini 23-25.06. Mitrovac Sjenič Janjač Banjska stena Crveni potok Tepih livada Zaovinsko jezero Satkana je od stvarnosti i mašte. Od šuma i stena. Od vode i treperavog vazduha. Posvećena sama sebi. Leno se proteže grebenima, odbijajući i vetar negde visoko, dostojanstveno braneći svoj ustoličeni položaj... Tara, planina kojoj i mesec bojažljivo spušta srebrni nakit po noćnom kaputu. Tara,