Month: October 2022

Tornička Bobija

Tornička Bobija Jesenja sonata I kad se pokaže u punoj veličini, skidajući maglu sa vrhova, kao da je svilena spavaćica, vide joj se rečice i potoci, plavi i isprepleteni kao spletovi vena na uvežbanom ljudskom telu...

Jastrebac, Bela stena

Jastrebac Bela stena, Sokolov kamen Uvek gostoljubiv, raširenih šumskih grebena, stamen i moćan, stoji Jastrebac, kao neki bedem iznad Kruševca. Ljubomorno čuvajući svoje tajne, lagano šušti jesenjim lišćem neku melodiju, blisku ušima naviklim na zvuke prirode... Iz proverenih izvora znam da će nam ponuditi: - veliko carstvo šume - žubor rečice Lomnice - dva vidikovca - jezerce Ravnište